Monthly Archives: Tháng Năm 2021

Những câu nói tuyệt vời nào bạn từng nghe qua??

ipod case

1. Những gì người khác cho bạn chỉ là tình người và sự phụ thuộc,còn sự độc lập và an toàn là chính ở bản thân bạn. 2. Có được người hiểu mình là niềm hạnh phúc lớn nhất. Người này không nhất thiết phải hoàn hảo, nhưng người đó có thể vào tim bạn […]