WHITE ROSE

157000

Ốp này có 2 màu chữ, bạn đặt nhớ chọn đúng màu nhe <3