SELL-ING SUNSET

157000

Em này dùng để kẹp ảnh vào trong điện thoại, Flepy tặng card hình (card vogue) đi kèm.