Avocado case

157000

Ai thích ăn bơ thì mua ngay em này nhe. :p

Mẫu này có 2 loại: 2 nửa trái bơ và loại có thêm chữ Avocado như hình nhe ạ.